Finnmark (subst. egennavn)

Finnmark Oza buot hámiid teavsttain →
  • Finnmark subst. egennavn

Juoga ii doaimma?

Jus fuobmát meattáhusa, de berrešit váldit oktavuođa minguin. Čilge čuolmma ja muital guđe neahttalohkki dahje mobiilatelefovnna don geavahit, ja maid ledjet ohcame go fuobmájit váttisvuođa.

Finnmark lea vejolaččat dán sáni hápmi:

Finnmark Oza buot hámiid teavsttain →
  • Finnmark subst. egennavn