rørelse (subst.)

rørelse (Ii gávdno min teakstakorpusis)
  • rørelse subst. Msc ent. ubestemt

Juoga ii doaimma?

Jus fuobmát meattáhusa, de berrešit váldit oktavuođa minguin. Čilge čuolmma ja muital guđe neahttalohkki dahje mobiilatelefovnna don geavahit, ja maid ledjet ohcame go fuobmájit váttisvuođa.

rørelse lea vejolaččat dán sáni hápmi:

rørelse (Ii gávdno min teakstakorpusis)
  • rørelse subst. Msc ent. ubestemt