Neahttadigisánit

Sátnegirji mii ipmirda maid don leat ohcame.

(... ja doaibmá mobiilatelefovnnas!)

Nuvttá

Buot (dahje goitge measta buot) mii guoská vehádatgielaide, galggašii leat nuvttá. Dás gávnnat nuvttá sátnegirjjiid, ja eará analyserenreaidduid.

Rabas gáldokoda

Buot dás vuođđuduvvo rabas gáldokodareaidduide. Leatgo pláneme app dahje dutkanprošeavtta masa dárbbašat lingvisttalaš resurssaid? Giellatekno ruovttusiiddus gávnnat dieđuid das mo don beasat geavahit sátnelisttuid, fiillaid ja morfologalaš ja syntávssalaš analysáhtoriid.

Lingvisttalaš vuođđu

Čále maid háliidat, ja sátnegirji ohcá vuođđohámiid.

«manai»
→ «manai» V Ind Prt Sg1
→ «mannat»
→ gå, dra, reise

Gáldomateriálat

Davvisámegiella ↔ dárogiella

Davvisámi → dáru lea ráhkaduvvon Nils Jernslettena Álgosátnegirji vuođul (4322 vuođđosáni), muhto dál sátnegirji sisttisdoallá 30,000 ohcansáni, ja dasa lassin 6000 báikenama. Dáru → davvisámi lea vuođđuduvvon Davvisámi → dáru sátnegirjái, muhto das leat dušše 600 báikenama, muhto leat lasihan dábálaš dáru sániid. Sátnegirjjis leat oktiibuot 26,000 dáru ohcansáni.

Sullii bealli sátnebárain leat vižžojuvvon dáru-sámi báldalas teavsttain, ja dát bargu Gielda- ja guovlodepartemeanta ruhtadii.

Davvisámegiella ↔ suomagiella

Davvisámi-suoma-davvisámi sátnegirjjit vuođđoduvvojit Giellatekno Oahpa-bargui ja sátnelisttuide maid leat ožžon dán ásahusas: Forskingscentralen för de inhemska språken i Helsingfors. Mii leat maid lasihan dábálaš davvisámegiela ja erenoamážit suomagiela sániid.

Juohke sátnegirjjis leat su. 11000 vuođđosáni.

Juoga ii doaimma?

Jus fuobmát meattáhusa, de berrešit váldit oktavuođa minguin. Čilge čuolmma ja muital guđe neahttalohkki dahje mobiilatelefovnna don geavahit, ja maid ledjet ohcame go fuobmájit váttisvuođa.

Dárbbašatgo eanet sátnegirjjiid? Dás lea olles listu, ja eanet resurssat.