omsorg (subst.)

omsorg Oza buot hámiid teavsttain →
  • omsorg subst. Msc ent. ubestemt

Juoga ii doaimma?

Jus fuobmát meattáhusa, de berrešit váldit oktavuođa minguin. Čilge čuolmma ja muital guđe neahttalohkki dahje mobiilatelefovnna don geavahit, ja maid ledjet ohcame go fuobmájit váttisvuođa.

omsorg lea vejolaččat dán sáni hápmi:

omsorg Oza buot hámiid teavsttain →
  • omsorg subst. Msc ent. ubestemt