ent. flt.
nominativ osku oskkut
akkusativ oskku oskkuid
genitiv oskku oskkuid
illativ oskui oskkuide
lokativ oskkus oskkuin
komitativ oskkuin oskkuiguin
essiv oskun
Eanet sojahanhámit →

osku (subst.)

ent. flt.
nominativ osku oskkut
akkusativ oskku oskkuid
genitiv oskku oskkuid
illativ oskui oskkuide
lokativ oskkus oskkuin
komitativ oskkuin oskkuiguin
essiv oskun
Eanet sojahanhámit →
osku Word history → Oza buot hámiid teavsttain →
 • osku subst. ent. nominativ

presens (odne) preteritum (ikte)
1.p.ent. (mun) oskkun oskon
2.p.ent. (don) oskkut oskot
3.p.ent. (son) osku oskkui
1.p.tot. (moai) osko oskkuime
2.p.tot. (doai) oskubeahtti oskkuide
3.p.tot. (soai) oskuba oskkuiga
1.p.flt. (mii) oskut oskkuimet
2.p.flt. (dii) oskubehtet oskkuidet
3.p.flt. (sii) oskot osko
presens nektingsform
(odne in) oskko
preteritum nektingsform
(ikte in) oskon
perf.partisipp
(lean) oskon
Eanet sojahanhámit →

oskut (verb)

 • (religiøst) (verb) tro
  Mun oskkun Ipmilii.
  Jeg tror på Gud.
presens (odne) preteritum (ikte)
1.p.ent. (mun) oskkun oskon
2.p.ent. (don) oskkut oskot
3.p.ent. (son) osku oskkui
1.p.tot. (moai) osko oskkuime
2.p.tot. (doai) oskubeahtti oskkuide
3.p.tot. (soai) oskuba oskkuiga
1.p.flt. (mii) oskut oskkuimet
2.p.flt. (dii) oskubehtet oskkuidet
3.p.flt. (sii) oskot osko
presens nektingsform
(odne in) oskko
preteritum nektingsform
(ikte in) oskon
perf.partisipp
(lean) oskon
Eanet sojahanhámit →
oskut Word history → Oza buot hámiid teavsttain →
 • oskut verb transitiv imperativ 1.p.tot.
 • oskut verb transitiv imperativ 2.p.tot.
 • oskut verb transitiv indikativ presens 3.p.ent.
 • oskut verb transitiv pres.partisipp

Juoga ii doaimma?

Jus fuobmát meattáhusa, de berrešit váldit oktavuođa minguin. Čilge čuolmma ja muital guđe neahttalohkki dahje mobiilatelefovnna don geavahit, ja maid ledjet ohcame go fuobmájit váttisvuođa.

osku lea vejolaččat dán sáni hápmi:

osku Word history → Oza buot hámiid teavsttain →
 • osku subst. ent. nominativ
oskut Word history → Oza buot hámiid teavsttain →
 • oskut verb transitiv imperativ 1.p.tot.
 • oskut verb transitiv imperativ 2.p.tot.
 • oskut verb transitiv indikativ presens 3.p.ent.
 • oskut verb transitiv pres.partisipp