formodning (subst.)

formodning Oza buot hámiid teavsttain →
  • formodning subst. Fem ent. ubestemt

Juoga ii doaimma?

Jus fuobmát meattáhusa, de berrešit váldit oktavuođa minguin. Čilge čuolmma ja muital guđe neahttalohkki dahje mobiilatelefovnna don geavahit, ja maid ledjet ohcame go fuobmájit váttisvuođa.

formodning lea vejolaččat dán sáni hápmi:

formodning Oza buot hámiid teavsttain →
  • formodning subst. Fem ent. ubestemt
fór Oza buot hámiid teavsttain →
  • fór subst. Cmp/null sammensetning
modning Oza buot hámiid teavsttain →
  • modning subst. Fem ent. ubestemt