ent. flt.
nominativ gáddu gáttut
akkusativ gáttu gáttuid
genitiv gáttu gáttuid
illativ gáddui gáttuide
lokativ gáttus gáttuin
komitativ gáttuin gáttuiguin
essiv gáddun
Eanet sojahanhámit →

gáddu (subst.)

ent. flt.
nominativ gáddu gáttut
akkusativ gáttu gáttuid
genitiv gáttu gáttuid
illativ gáddui gáttuide
lokativ gáttus gáttuin
komitativ gáttuin gáttuiguin
essiv gáddun
Eanet sojahanhámit →
gáddu Word history → Oza buot hámiid teavsttain →
  • gáddu subst. ent. nominativ

presens (odne) preteritum (ikte)
1.p.ent. (mun) gáttán gádden
2.p.ent. (don) gáttát gáddet
3.p.ent. (son) gáddá gáttii
1.p.tot. (moai) gádde gáttiime
2.p.tot. (doai) gáddibeahtti gáttiide
3.p.tot. (soai) gáddiba gáttiiga
1.p.flt. (mii) gáddit gáttiimet
2.p.flt. (dii) gáddibehtet gáttiidet
3.p.flt. (sii) gáddet gádde
presens nektingsform
(odne in) gátte
preteritum nektingsform
(ikte in) gáddán
perf.partisipp
(lean) gáddán
Eanet sojahanhámit →

gáddit (verb)

presens (odne) preteritum (ikte)
1.p.ent. (mun) gáttán gádden
2.p.ent. (don) gáttát gáddet
3.p.ent. (son) gáddá gáttii
1.p.tot. (moai) gádde gáttiime
2.p.tot. (doai) gáddibeahtti gáttiide
3.p.tot. (soai) gáddiba gáttiiga
1.p.flt. (mii) gáddit gáttiimet
2.p.flt. (dii) gáddibehtet gáttiidet
3.p.flt. (sii) gáddet gádde
presens nektingsform
(odne in) gátte
preteritum nektingsform
(ikte in) gáddán
perf.partisipp
(lean) gáddán
Eanet sojahanhámit →
gáddit Word history → Oza buot hámiid teavsttain →
  • gáddit verb transitiv imperativ 1.p.tot.

Juoga ii doaimma?

Jus fuobmát meattáhusa, de berrešit váldit oktavuođa minguin. Čilge čuolmma ja muital guđe neahttalohkki dahje mobiilatelefovnna don geavahit, ja maid ledjet ohcame go fuobmájit váttisvuođa.

gáddu lea vejolaččat dán sáni hápmi:

gáddit Word history → Oza buot hámiid teavsttain →
  • gáddit verb transitiv imperativ 1.p.tot.
gáddu Word history → Oza buot hámiid teavsttain →
  • gáddu subst. ent. nominativ