juletre Oza buot hámiid teavsttain →
  • juletre subst. Neu ent. ubestemt

Juoga ii doaimma?

Jus fuobmát meattáhusa, de berrešit váldit oktavuođa minguin. Čilge čuolmma ja muital guđe neahttalohkki dahje mobiilatelefovnna don geavahit, ja maid ledjet ohcame go fuobmájit váttisvuođa.

juletre lea vejolaččat dán sáni hápmi:

juletre Oza buot hámiid teavsttain →
  • juletre subst. Neu ent. ubestemt