ved (subst.)

ved Oza buot hámiid teavsttain →
 • ved subst. Msc ent. ubestemt


ved (preposisjon)

 • (postposisjon) bálddas, (postposisjon) guoras
  Ved siden av han sitter ei jente og smiler til han.
  Su bálddas čohkká muhtin nieida ja moddjá sutnje.
  Ved siden gjerdet er det sauer, som prøver å komme seg på vollen.
  Áiddi guoras leat sávzzat, mat bahkkegohtet gieddái.
 • (bevegelse til) (postposisjon) báldii, (postposisjon) gurrii
  Han satte seg ved siden av Sire.
  Son čohkkedii Sire báldii.
  Han knelte ved senga og dro ei svart kasse fram under senga.
  Son čippustii seaŋgga gurrii ja rohttii čáhppes kássa seaŋgga vuolde.
 • (ved senga) (adverb) seaŋgaguoras
  Det var ei bøtte ved senga.
  Seaŋgaguoras lei skállu.
  Mor henta ei bøtte som hun satte ved senga.
  Eadni vieččai skálu maid seaŋgagurrii bijai.
 • (ved bordet) (adverb) beavdeguoras
  Mor løfter barnet opp i fanget slik at hun kan mate det ved bordet.
  Eadni bajida máná sallasis vai beassá su borahit beavdeguoras.
 • (ved bålet) (subst.) dollagáddi
  Vi sitter lenge ved bålet.
  Mii čohkkát guhká dollagáttis.
  Hun koker litt kaffe, og setter den igjen ved bålet for å trekke.
  Son vuoššasta káfe, ja guođđá dan dollagáddái rávdat.
 • (ved vannet) (subst.) jávregáddi
  Hun hadde lyst til å stoppe opp – spasere litt ved vannet.
  Sus livččii lean miella bisánit - váccašit vehá jávregáttis.
 • (ved elva) (subst.) johkagáddi
  De hadde bål ved elva.
  Soai dolastalaiga johkagáttis.

Juoga ii doaimma?

If you find any bugs, please get in touch with us. Describe the problem, and tell us what web browser or mobile phone you were using, or what word you were searching for when you encountered the problem.

ved lea vejolaččat dán sáni hápmi:

ved Oza buot hámiid teavsttain →
 • ved subst. Msc ent. ubestemt
ved Oza buot hámiid teavsttain →
 • ved preposisjon