ved (subst.)

ved
  • ved preposisjon
ved Oza buot hámiid teavsttain →
  • ved subst. Msc ent. ubestemt

Juoga ii doaimma?

Jus fuobmát meattáhusa, de berrešit váldit oktavuođa minguin. Čilge čuolmma ja muital guđe neahttalohkki dahje mobiilatelefovnna don geavahit, ja maid ledjet ohcame go fuobmájit váttisvuođa.

ved lea vejolaččat dán sáni hápmi:

ved
  • ved preposisjon
ved Oza buot hámiid teavsttain →
  • ved subst. Msc ent. ubestemt